การลงทุนแบบการเป็นนายหน้า

0
73

เป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงาน ซึ่งรายได้ที่ได้จากการเป็นนายหน้าจะอยู่ที่ 3-5% จากราคาขาย ขึ้นอยู่กับข้อตกลงแลเงื่อนไขที่ได้ทำสัญญา
ความน่าสนใจการเป็นนายหน้า

1. ผลตอบแทนที่มีอัตราสูง
โดยส่วนใหญ่อยู่ที่ 3% หรือบางกรณีสูงถึง 10% ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่สูง

2. ใช้เงินลงทุนน้อย
ถือว่าเป็นการลงทุนไม่สูง เพราะมุ่งเน้นในเรื่องการติดต่อประสานงานเป็นหลัก

3. ความเสี่ยงต่ำ
เมื่อเปรียบเทียบจากต้นทุนและเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต่ำและรายได้ที่สูงต่อครั้ง เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ

4. การเป็นนายหน้าที่ดี
ต้องมีประสบการณ์และไอเดียที่จะขายพร้อมเทคนิคการเจรจาโน้มน้าว การต่อรองการซื้อขาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here